Ayrık Ön Dişlerin Arası Nasıl Kapanır?

Neden Dişler Ayrık Olur?

Ayrık diş durumu için birden fazla sebep sıralanabilir. Genel olarak değerlendirdiğimizde aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

  • Ön iki keser diş arasında kuvvetli kas bağlantısı,

Dişler arasında bulunan yüksek kas bağlantısı dişler arasında boşluk oluşuna sebebiyet verir. Bu duruma yüksek frenulum bağlantısı da denir.

  • Çenede eksik diş bulunması,

Genetik yatkınlık münasebetiyle çenede eksik sayıda diş bulunması dişler arasında boşluk oluşuna sebep olur.

  • Yan keser hipoplazisi,

Yan keser taşlarda bulunan gelişim bozukluğu da dişler arasında boşluk olmasının sebepleri arasında gösterilebilir.

  • Kuvvetsiz dişler,

Çene kemiğindeki gelişim istenilen seviye de olmasına rağmen dişler kimi zaman yeteri kadar gelişemez. Bu durumda dişlerin küçük kalmasına ve aralarının da ayrık olmasına neden olur.

Dişlerin Ayrık Olarak Kalması İlerde Sorun Yaratır Mı?

Düzgün dizilmiş bir çene kemiğinde dişler birbirlerine kararında olacak şekilde temas ederler. Bu temas zarar verici bir temas değildir. Bu temas noktalarına diş kontak noktaları denir. Diş kontak noktaları, çiğnemenin daha sağlıklı ve kuvvetli yapılmasını sağladığı gibi yemek artıklarının diş etleri arasında kalmasını da önlemektedirler.

Eğer dişer arasında ayrıklık var ise ve bu durum göz ardı edilip tedavi yöntemine gidilmiyorsa ilerleyen dönemlerde muhtemelen şu iki sonuç ile karşı karşıya kalınacaktır.

Diş etlerine temas eden yemek artıkları ağızda kanama ve kaşıntılara sebep olacaktır. Bu durumda beraberinde ağız kokusunu getirecektir.

  • Çürük oluşumu,

Diş etlerinin birbirlerine bakan kısımlarında çürükler meydana gelecektir.

Dişlerinde aralık buluna her bireyle muhakkak bu durumlar gelişecektir demek elbette yanlış olur. Ama kuvvetle muhtemel oluşabilecek durumlar listelenmiştir.

Ayrık Dişler Nasıl Kapanır?

Bunun iki yöntemi vardır. Estetik doldu yöntemi (kompozit lamina) ya da porselen lamina yöntemleriyle ayrık diş sorunu sorun olmaktan çıkarılabilmektedir. Her iki uygulama da bittiğinde doğal görünüm sağlanmış olacaktır. Ayrıca kişi kendi marifetiyle diş ipi kullanabilecektir. Yani dişler arası mesafe ideal ölçülere indirilmiş olacaktır. Hangi tedavinin daha doğru olduğunun değerlendirmesini diş hekimi yapacaktır.