Tarihin En Eski Mesleklerinden Biri Diş Hekimliği

   Arkeologlar tarafından yapılan araştırmalarda bazı iskeletlerde çürük dişlere rastlanılmıştır. Bu diş sorunlarının yapılan karbon testleriyle yaklaşık olarak 25000 yıl öncesine ait olduğu gözlemlenmişti. Bu bilgi ve belgeler ışığında tarihte ilk diş tedavisinin yaklaşık olarak 9000 sene önce Pakistan’da yapıldığı değerlendirilmektedir.

Binlerce Yılda Diş Tedavi Yöntemlerinde De Gelişim Kaydedildi

   Arkeolojik kazılar sonucunda elde edilen buluntularla beraber 25bin öncesinde insan iskelelerinde çürük vakaları tespit edilmekle beraber yine aynı şekilde yaklaşık olarak M.Ö. 7000’li yıllarda da insan iskeletlerinde tedavi görmüş dişler olduğu tespit edilmiştir.

Yay matkabı diye tabir edilen ilkel bir alet ucuna çakmak taşı takılmak suretiyle oluşturulan araç gereç ile birlikte diş çürüklerine müdahale edildiği değerlendirilmektedir. Yine bu ilkel alet ile diş törpüleme ve küçültme işlemi yapıldığı arkeolojik kazılar sonrasında elde edilen bilgiler arasındadır.

Asya’da özellikle Çin’de diş tedavisi için akupunktur yöntemi kullanılmakta idi.

Avrupa’da Roma döneminden kalan kazılarda elde edilen bilgilerde insanların altın kaplamalar, altın köprüler hatta diş protezleri yaptıkları tespit edilmiştir. Aynı zamanda ağız ve diş sağlığı işlemleri yapılırken de afyon kullanıldığı tespit edilmiştir.

Diş Hekimliğinin Avrupa’dan Tüm Dünyaya yayılması Rönesans ile Mümkün Olmuştur

                Rönesans vesilesiyle Avrupa’da bilimde yaşanan gelişmeler diş hekimliğinde de kendini gösteriştir. Popülerliği artan diş hekimliği tüm dünyaya yayılmıştır. Dünya da ilk diş hekimliği fakültesi 1839 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde açılmış ve ilk diplomalı diş hekimlerini mezun etmeye başlamıştır. Türkiye’de ilk fakülte 1908 yılında İstanbul Üniversitesi bünyesinde Diş Okulu adı altında kurulmuştur.

İlk zamanlarda çok şekerli gıdalar tüketen zenginlerin dişlerinde meydana gelen kararma sebebiyle müdahale edilme gereği duyulan diş sağlığı konusu zamanla fil dişi protezlere kadar gitmiştir. Lakin fildişi protezlerin zor bulunur ve kolay kırılır olması sebebiyle başka bir alternatif olarak ölen kişilerin, ekseriyetle askerlerin, dişleri rağbet görmeye başlamıştır. Savaşlardan sonra özellikle İngiltere’ye sandıklarla diş gittiği bilinmektedir.

Türkiye’de başlangıçta iki yıllık eğitimle başlayan Dişçi Okulu zaman içerisinde 1964 yılında beş yıllık eğitim veren fakülte haline gelmiştir.

Diş hekimleri binlerce yıldır hastalarını en az ağrı ile tedavi etmek için can siper hane gayret sarf etmektedir. Kazandıkları saygınlıkları da fazlasıyla hak etmektedirler.